Pot do vozniškega dovoljenja


NA POTI DO VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA POTREBUJETE:

 

TEORETIČNI DEL V ŠOLI VOŽNJE – Tečaj CPP – Predavanje cestno prometnih predpisov v šoli vožnje.

Teoretični del je sestavljen iz osnovnega dela (16 pedagoških ur) in dodatnega dela (AM, CE, DE, 4 pedagoške ure; A1, A2, A, C, D, 8 pedagoških ur).

Za vpis potrebujete osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list).

ZDRAVNIŠKI PREGLED

Obisk specialista medicine dela in športa, izdajo vam zdravniško spričevalo.

Potrebni dokumenti: osebni dokument.

PRVA POMOČ – organizacija Rdečega križa

Potrebujete osebni dokument.

TEORETIČNI DEL IZPITA NA IZPITNEM CENTRU – Prijava na Upravni enoti (po dogovoru prijavo lahko opravimo tudi mi).

Potrebni dokument za prijavo::

 • osebni dokument,
 • zdravniško spričevalo,
 • evidenčni karton vožnje,
 • izkaznica prve pomoči,
 • plačilo (gotovina ali plačilna kartica).

PRAKTIČNI DEL USPOSABLJANJA– Vožnja v šoli vožnje

Praktično usposabljanje v šoli vožnje z učiteljem vožnje, po programu usposabljanja obveznih najmanj 20 ur vožnje.

Potrebni dokumenti med usposabljanjem:

 • osebni dokument,
 • zdravniško spričevalo,
 • evidenčni karton. 

Plačilo ur voženj v šoli vožnje (gotovina ali plačilna kartica ali plačilo po izdani položnici).

PRAKTIČNI DEL IZPITA (IZPITNA VOŽNJA)  – Prijava na Upravni enoti (po dogovoru prijavo lahko opravimo tudi mi).

Potrebni dokumenti za prijavo:

 • osebni dokument,
 • zdravniško spričevalo,
 • evidenčni karton vožnje,
 • plačilo (gotovina ali plačilna kartica).