Pot do vozniškega dovoljenja


Na poti do vozniškega dovoljenja potrebujete:

TEORETIČNI DEL – Tečaj CPP – Predavanje cestno prometnih predpisov

Teoretični del 20 pedagoških ur (5 dni). Za vpis potrebujete osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list).

ZDRAVNIŠKI PREGLED

Specialist medicine dela in športa. Potrebni dokumenti: osebni dokument in zdravstvena kartoteka.

PRVA POMOČ – organizacija Rdečega križa

Potrebujete osebni dokument.

TEORETIČNI DEL IZPIT – Prijava na Upravni enoti

Potrebni dokumenti:

 • osebni dokument,
 • zdravniško spričevalo,
 • evidenčni karton vožnje,
 • izkaznica prve pomoči,
 • plačilo (gotovina ali plačilna kartica).

PRAKTIČNI DEL – Vožnja v avtošoli

Usposabljanje iz vožnje, obveznih 20 moto ur po pravilniku, ki je bil sprejet 20.2.2010.

Potrebni dokumenti:

 • osebni dokument,
 • zdravniško spričevalo,
 • evidenčni karton.

Plačilo moto ur (gotovina ali plačilna kartica).

PRAKTIČNI DEL IZPIT – Prijava na Upravni enoti

Potrebni dokumenti:

 • osebni dokument,
 • zdravniško spričevalo,
 • izkaznica prve pomoči,
 • zdravniško spričevalo,
 • evidenčni karton vožnje,
 • plačilo (gotovina ali plačilna kartica).

POTRDILO O OPRAVLJENEM IZPITU DVIGNETE NA IZPITNEM CENTRU.

DVIG VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA – Upravna enota

Potrebni dokumenti:

 • osebni dokument,
 • zdravniško spričevalo,
 • slika,
 • plačilo (gotovina ali plačilna kartica),
 • potrdilo o opravljenem izpitu.

DODATNO USPOSABLJANJE ZA VOZNIKE ZAČETNIKE

Voznik začetnik, ki ima v Republiki Sloveniji stalno ali začasno prebivališče in je v Republiki Sloveniji opravil vozniški izpit in pridobil vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A ali B mora opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov. Program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov mora opraviti tudi voznik, ki je pridobil slovensko vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A ali B na podlagi tujega veljavnega vozniškega dovoljenja, od izdaje katerega pa je minilo manj kot eno leto ter v državi, kjer je pridobil vozniško dovoljenje, ni opravil takšnega programa. Program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov vsebuje vadbo varne vožnje ter skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa.Programa dodatnega usposabljanja se mora voznik začetnik udeležiti  Ceno programa dodatnega usposabljanja za voznika začetnika plača udeleženec in znaša (enotno po vsej Sloveniji) 125 evrov. Dodatnega usposabljanja za voznike začetnike se morajo udeležiti le vozniki, ki so prvič opravili vozniški izpit. Vozniki povratniki niso vozniki začetniki, zato se jim usposabljanja ni potrebno udeležiti.