A kategorija


Za vozila A kategorije mora imeti voznik dopolnjeno starost 24 let. V kategorijo A spadajo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje in trikolesa. Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A (brez omejitev) se sme izdati tudi osebi, ki poleg pogojev, določenih v prejšnjem odstavku, izpolnjuje naslednje pogoje:

1. da je opravila prakti...
Več o A kategoriji

AM kategorija


Za vozila AM kategorije mora imeti voznik dopolnjeno starost 15 let. V kategorijo AM spadajo  kolesa z motorjem in lahka  štirikolesa. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije G.

Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije AM smejo voziti tudi motorna kolesa...
Več o AM kategoriji

B kategorija


Za vozila B kategorije mora imeti voznik dopolnjeno starost 18 let. V kategorijo B spadajo motorna vozila, razen vozil kategorije A1, A2, A, F in G, katerih največja dovoljena masa ne presega3.500 kgin poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, B1 in G.


Več o B kategoriji

BE kategorija


Za vozila BE kategorije mora imeti voznik dopolnjeno starost 18 let. V kategorijo BE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila ne presega3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.


Več o BE kategoriji

C kategorija


Za vozila C kategorije mora imeti voznik dopolnjeno starost 21 let.  V kategorijo C spadajo motorna vozila razen vozil kategorije D1, D in F, katerih največja dovoljena masa presega3.500 kgin poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, B1, B, C1 in G.

Več o C kategoriji

CE kategorija


Za vozila CE kategorije mora imeti voznik dopolnjeno starost 21 let.

V kategorijo CE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije C in priklopnega vozila, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega750 kgin taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vkl...
Več o CE kategoriji

D kategorija


Za vozila D kategorije mora imeti voznik dopolnjeno starost 24 let. V kategorijo D spadajo motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika več kot osem sedežev. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, B1, B, C1, C, D1 in G.  Ne glede na predpisano starost 24 let je lahko voznik za vožnjo vozi...
Več o D kategoriji

DE kategorija


Za vozila DE kategorije mora imeti voznik dopolnjeno starost 24 let. V kategorijo DE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije D in priklopnega vozila, katerega največja dovoljena masa presega750 kg, in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kate...
Več o DE kategoriji

F kategorija


POTREBUJETE IZPIT ZA TRAKTOR?

Tečaj Varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki morajo op...
Več o F kategoriji