C kategorija


 

KATEGORIJA C

 

V kategorijo C spadajo motorna vozila, razen vozil kategorije D1, D in F, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in so zasnovana in izdelana za prevoz največ osmih potnikov poleg voznika. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, C1 in G.

 

Kandidati za voznike motornih vozil kategorije C1 ali C se smejo priglasiti k vozniškemu izpitu, če imajo veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B oziroma če so opravili vozniški izpit za to kategorijo vozil.

Za vožnjo motornih vozil  kategorije  C mora imeti voznik dopolnjeno starost 21 let.

Ne glede na predpisano starost 21 let je lahko voznik za vožnjo vozil kategorije C in CE star najmanj 18 let, če ima spričevalo, ki potrjuje temeljne kvalifikacije, določene v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu.

 

Kaj morate opraviti, da si pridobite vozniški izpit C kategorije:

-        Tečaj CPP – dodatni del C (8 pedagoških ur),

-        Zdravniški pregled (pridobiti morate veljavno zdravniško spričevalo),

-        Teoretični del izpita na IC,

-        Praktično usposabljanje (zaključen program usposabljanja),

-        Praktični del izpita pred komisijo IC.

 

AKCIJSKA CENA PAKETA MU za kategorijo C in CE!

 

AKTUALNI TERMIN ZA TEČAJ CPP – C DODATNI DEL:

Takoj oz. po dogovoru. Pokličite 041 522 614 ali 031 209 113.