BE kategorija


 

 KATEGORIJA BE

 

V kategorijo BE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

Za vožnjo motornih vozil  kategorije  BE mora imeti voznik dopolnjeno starost 18 let.

Vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije BE se izda le osebi, ki ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B.


Kaj morate opraviti, da si pridobite vozniški izpit BE kategorije:

-        Tečaj CPP – dodatni del BE (4 pedagoške ure),

-        Zdravniški pregled (da pridobite veljavno zdravniško spričevalo),

-        Teoretični del izpita na IC,

-        Praktično usposabljanje (zaključen program usposabljanja),

-        Praktični del izpita pred komisijo IC.

 

KODA 96

 

Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B smejo voziti motorno vozilo te kategorije tudi, kadar mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg, in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil, če se opravi praktični del vozniškega izpita s tako skupino vozil ter ima v vozniškem dovoljenju z ustrezno kodo označeno pravico do vožnje take skupine vozil.

 

Kaj morate opraviti, da si pridobite KODO 96:

-        Praktično usposabljanje (zaključen program usposabljanja),

-        Praktični del izpita pred komisijo IC.

-        Ne potrebujete CPP, teoretičnega izpita na IC in ne potrebujete zravniškega spričevala!!

 

INFORMACIJE IN PRIJAVE:

KOROŠKA : 040 973 565, 041 522 614,

MB, PTUJ, SB, MS: 031 209 113