CE kategorija


 

KATEGORIJA CE

 

V kategorijo CE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije C in priklopnega vozila, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije BE in C1E, v kombinaciji z vozniškim dovoljenjem kategorije D tudi kategorije DE.

Vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije BE, C1E, CE, D1E in DE se izda le osebi, ki ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B, C1, C, D1 in D.

Za vožnjo motornih vozil  kategorije  CE mora imeti voznik dopolnjeno starost 21 let.

 Ne glede na predpisano starost 21 let je lahko voznik za vožnjo vozil kategorije C in CE star najmanj 18 let, če ima spričevalo, ki potrjuje temeljne kvalifikacije, določene v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu.

 

Kaj morate opraviti, da si pridobite vozniški izpit CE kategorije:

-        Tečaj CPP – dodatni del CE (4 pedagoške ure),

-        Zdravniški pregled (da pridobite veljavno zdravniško spričevalo),

-        Teoretični del izpita na IC,

-        Praktično usposabljanje (zaključen program usposabljanja),

-        Praktični del izpita pred komisijo IC,

 

AKCIJA za kategorijo C in CE!

 

AKTUALNI TERMIN ZA TEČAJ CPP – CE DODATNI DEL:

Takoj oz. po dogovoru. Pokličite 041 522 614 ali 031 209 113.