A kategorija


 

KATEGORIJA A1

Za vozila A1 kategorije mora imeti voznik dopolnjeno starost 16 let. V kategorijo A1 spadajo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje, katerih prostornina motorja ne presega 125 ccm in katerih moč motorja ne presega 11 kW, z razmerjem moč motorja/masa vozila, ki ne presega 0,1 kW/kg, ter trikolesa, katerih moč motorja ne presega 15 kW. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM in G.

 

KATEGORIJA A2

Za vozila A2 kategorije mora imeti voznik dopolnjeno starost 18 let. V kategorijo A2 spadajo motorna kolesa, katerih moč motorja ne presega 35 kW in pri katerih razmerje med močjo motorja in maso vozila ne presega 0,2 kW/kg in ne izvira iz vozila z enkrat večjo močjo. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, A1 in G.

 

KATEGORIJA A

Za vozila A kategorije mora imeti voznik dopolnjeno starost 24 let. V kategorijo A spadajo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje in trikolesa. Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A (brez omejitev) se sme izdati tudi osebi, ki poleg pogojev, določenih v prejšnjem odstavku, izpolnjuje naslednje pogoje:

1. da je opravila praktični del vozniškega izpita vozil kategorije A brez omejitev;

2. da ima najmanj dve leti veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A2

 Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, A1, A2 in G.

 

Kaj potrebujem?

1. Tečaj CPP

2. Zdravniško spričevalo

3. Tečaj prve pomoči

4. Starost ( največ pol leta do predpisane starosti za posamezno kategorijo)

 

AKTUALNI TERMINI CPP A KATEGORIJE (8 PEDAGOŠKIH UR, 2 SREČANJA PO 4 PEDAGOŠKE URE):

PTUJ, 29.8. 2018 ob 16.30 IN 30.8. 2018 ob 17.30 ( PRIJAVE NA 031 392 364).

MARIBOR, 27.8. 2018 ob 15.00 IN 28.8. 2018 ob 17.30 ( PRIJAVE NA 031 392 364).

SLOVENSKA BISTRICA, 30.8. 2018 ob 16.00 IN 31.8. 2018 ob 15.00 (PRIJAVE NA 031 209 113).