Voznik začetnik - CVV VRANSKO


Za voznike začetnike je po zakonu predvideno opravljanje programa vadbe varne vožnje in udeležbe na skupinski delavnici. Ta tečaj ni enak navadnemu tečaju varne vožnje, temveč je prilagojen novim voznikom in namenjen spoznavanju kritičnih situacij v nadzorovanem in varnem okolju, kjer se lahko naučite pravilnih odzivov in ukrepov, še preden boste s tem soočeni v vsakdanjem prometu. 


Vozniku začetniku se izda vozniško dovoljenje z veljavnostjo dveh let. Za podaljšanje dovoljenja bo moral predložiti potrdilo o opravljenem dodatnem usposabljanju za voznika začetnika. Tega se lahko udeleži, ko od pridobitve dovoljenja minejo najmanj štirje meseci, opraviti pa ga mora pred iztekom dveh let.

Usposabljanje vključuje vadbo varne vožnje in skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa.