Redno usposabljanje (podaljšanje kode 95)


REDNO USPOSABLJANJE  (PODALJŠANJE KODE 95)

Redno usposabljanje je obvezno in ga morajo opravljati vsi vozniki, ki imajo opravljeno temeljno kvalifikacijo, pred iztekom veljavnosti temeljne kvalifikacije oz. kode Evropske unije. Redno usposabljanje je potrebno opravljati vsakih pet let v obsegu 35 ur ali vsako leto v trajanju najmanj 7 ur. 


*REDNA USPOSABLJANJA- PODALJŠANJE KODE 95

organiziramo v Slovenj Gradcu, Ronkova 4 – PTC Katica

- za leto 2012 v ponedeljek, 22.9.2014 ob 17 uri.

- za leto 2011 v torek, 23.9.2014 ob 17 uri

- za leto 2010 v četrtek, 25.9.2014 ob 17 uri.

Prav tako zbiramo prijave za vsa ostala manjkajoča usposabljanja za voznike, ki jim je koda že potekla 10.9.2014.

Obvezne prijave za usposabljanja zbiramo na 041/341-072 ali na miroslav.cresniksp@gmail.com

 

Zbiramo tudi prijave za PRIDOBTEV KODE 95 na tel. 041/341-072.