Redno usposabljanje (podaljšanje kode 95)


REDNO USPOSABLJANJE  (PODALJŠANJE KODE 95)

Redno usposabljanje je obvezno in ga morajo opravljati vsi vozniki, ki imajo opravljeno temeljno kvalifikacijo, pred iztekom veljavnosti temeljne kvalifikacije oz. kode Evropske unije. Redno usposabljanje je potrebno opravljati vsakih pet let v obsegu 35 ur ali vsako leto v trajanju najmanj 7 ur. 

 

Pomembno !

 

Vozniki, ki v letu 2014 niso in ne bodo podaljšali kode 95 in jim bo potekla v letu 2014, potrebujejo za podaljšanje kode 95 usposabljanje po programih 2011, 12, 13, 14 in program 1 (za leto 2015), kar pomeni, da se tem voznikom, kljub temu da že imajo opravljen program 2010, le ta ne upošteva, če zadnjega manjkajočega usposabljanja niso opravili do 31.12.2014.

 

Vozniki katerim veljavnost kode Evropske unije (»95«) poteče v letih od 2015 do konca leta 2018 opravijo naslednja redna usposabljanja:

! vozniki, ki jim koda 95 poteče v letu 2015 (programi za leta 2011, 12, 13, 14 in program 1),

! vozniki, ki jim koda 95 poteče v letu 2016 (programi za leta 2012, 13, 14 ter program 1 in 2),

! vozniki, ki jim koda 95 poteče v letu 2017 (programi za leta 2013, 14 ter program 1, 2 in 3),

! vozniki, ki jim koda 95 poteče v letu 2018 (programi za leta 2014 ter program 1, 2, 3 in 4).

 

Program 1 (za leto 2015)potrebujejo tudi vozniki, ki imajo veljavnost kode do leta 2019, za te voznike je to prvi program.

Redna 7 urna usposabljanja organiziramo v Slovenj Gradcu, Ronkova 4 – PTC Katica

FEBRUAR  2015

MAREC 2015

  • 2014 – PETEK 6.3.2015 OB 16.00 URI

  • 2015 – SOBOTA 7.3.2015 OB 7.00 URI

 

  • 2015 – PETEK 13.3.2015 OB 16.00 URI

  • 2012 – SOBOTA 14.3.2015 OB 7.00 URI

 

  • 2013 – PETEK 20.3.2015 OB 16.00 URI

  • 2015– SOBOTA 21.3.2015 OB 7.00 URI

 

  • 2011 – PETEK 27.3.2015 OB 16.00 URI

  • 2015 – SOBOTA 28.3.2015 OB 7.00 URI

Posamezni programi se izvedejo v primeru zadostnega števila prijav (najmanj 12 kandidatov), zaradi česar so obvezne predhodne prijave na:

  • e- mail: miroslav.cresniksp@gmail.com ali

  • SMS na mobilni telefon 041 341-072 ( ime, priimek, program in datum).

V primeru premajhnega števila prijav se redno usposabljanje ne izvede!

Po predhodnem dogovoru se za večje skupine (nad 15 kandidatov) redna usposabljanja lahko izvedejo tudi v drugih primernih prostorih (npr. v prevozniških podjetjih).