Varna vožnja (izbris kazenskih tock)


Program za izbris kazenskih točk

Ste bili nepazljivi in ste si z neprevidno ali prehitro vožnjo nabrali nekaj kazenskih točk?

Zakonodaja na tem področju je vedno strožja, zato je kazenskih točk lahko hitro preveč, z 18 točkami pa si prislužite prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Izbris kazenskih točk tudi na lastno željo!

Naš program za izbris kazenskih točk je namenjen vsem, ki ste že dosegli 4 inše niste presegli 17 kazenskih točk. Udeležba na programu je možna tudi na lastno željo, brez napotila, vendar le za tiste voznike, ki si nobene od kazenskih točk niso pridobili z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi. Po opravljenem programu se vozniku iz evidence izbrišejo 4 kazenske točke, posameznik pa se ga lahko v obdobju treh let udeleži le enkrat. Potrdilo o opravljenem programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo velja tri mesece.

OPOZORILO! Če je bila katera izmed kazenskih točk pridobljena z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi, je udeležba na programu možna le po napotilu Ministrstva za pravosodje, sodišča ali zdravnika medicine dela, prometa in športa na podlagi ugotovitev kontrolnega zdravstvenega pregleda.

Udeležba po napotilu

Še vedno vas lahko na opravljanje dodatnega usposabljanja za varno vožnjo napoti Ministrstvo za pravosodje, sodišče ali zdravnik medicine dela, prometa in športa:

  • vozniki, ki so še pred 1. julijem 2011 presegli 12 kazenskih točk in so (ali bodo) s strani Ministrstva za pravosodje prejeli napotilo na program dodatnega usposabljanja,
  • osebe, ki jim je bilo zaradi preseženega dovoljenega števila kazenskih točk izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, če kazenske točke niso bile izrečene zaradi prekrškov vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi in jih v program napoti sodišče po opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu v primeru odložitve izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja,
  • osebe, ki se jih na program napoti na podlagi ugotovitev kontrolnega zdravstvenega pregleda.

Vožnja pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi

Za voznike, ki so kazenske točke pridobili z vožnjo pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih snovi, velja, da kazenskih točk ne zbijajo z udeležbo na programu usposabljanja za varno vožnjo, temveč z udeležbo na zdravstvenih svetovanjih in rehabilitacijskih programih. Šele nato so lahko na podlagi ugotovitev napoteni na program usposabljanja za varno vožnjo.