Pridobitev temeljne kvalifikacije (TK)


Prijave za pridobitev temeljne kvalifikacije zbiramo vsak dan na telefonsko številko 041-341-072 (Miroslav).

Pridobitev temeljne kvalifikacije za voznike tovornih vozil in avtobusov

Temeljna poklicna kvalifikacija za voznike v cestnem prometu nadomešča program Nacionalne poklicne kvalifikacije, ki je za voznike, ki opravljajo javne prevoze potnikov z vozili nad 9 sedežev, ukinjen z dnem 10.9.2008 in za voznike, ki opravljajo javne prevoze blaga z vozili nad 3.500 kgnajvečje dovoljene mase, z dnem 10.9.2009.

Pridobitev temeljne kvalifikacije (koda 95) se vpiše v vozniško dovoljenje ali na izkaznico o vozniških kvalifikacijah. Potrebujejo jo vsi poklicni vozniki, ki opravljajo javne komercialne prevoze potnikov z vozili nad 9 sedeži ter javne komercialne prevoze blaga z vozili nad3.500 kg največje dovoljene mase.

Postopek pridobitve temeljne kvalifikacije

Temeljne kvalifikacije lahko pridobite na tri načine:

A) Kandidat uspešno zaključi srednje poklicno izobraževanje za voznika vozil v cestnem prometu.

  • Izobraževalna organizacija mu poleg zaključnega spričevala izda še spričevalo o pridobljeni TK.B) Pospešeno pridobivanje temeljnih kvalifikacij:

  • v obliki obveznega tečaja, ki traja najmanj 140 ur,
  • kandidat z učiteljem vožnje opravi vsaj 10 ur individualne vožnje,
  • pisni izpit.C) Preizkus znanja:

  • praktični preizkus znanja, ki traja vsaj 2 uri,
  • teoretični preizkus znanja, ki traja 180 minut in je sestavljen iz dveh delov:
    • vprašanja, ki vključujejo več možnih odgovorov ter vprašanja, ki zahtevajo neposredni odgovor,
    • študija primera.

 Način pridobitve TK -temeljne kvalifikacije

 Za pridobitev temeljnih kvalifikacije sledi naslednji program:

1. Praktični preizkus znanja na tovornem vozilu ali avtobusu (odvisno od tega, za katero kategorijo kandidat pridobiva kodo 95); traja vsaj 2 šolski uri.

2. Priprave na izpit v obliki štiridnevnega predavanja (4 šolske ure v popoldanskem času), predelajo se vse teme po pravilniku; peti dan organiziramo dvourno ponavljanje, kjer še enkrat preletimo vse teme in smo na razpolago za vsa dodatna vprašanja.

3. Opravljanje pisnega izpita - kandidati imajo za reševanje na razpolago 180 minut časa; rezultati so znani še isti dan.

Po opravljenem izpitu kandidat prejme spričevalo, na osnovi katerega na katerikoli Upravni enoti vpiše kodo 95 za 5 let (od datuma opravljenega izpita). Veljavnost kode se podaljšuje s postopkom rednega usposabljanja.


Redno usposabljanje je sicer obvezno in ga morajo kandidati, ki so opravili prvi tečaj rednega usposabljanja, opravljati vsakih pet let v obsegu 35 ur, ali vsako leto v trajanju najmanj 7 ur. Usposabljanje morajo kandidati opraviti pred iztekom veljavnosti spričevala, ki potrjuje redno usposabljanje.

Za več informacij pokličite našo poslovalnico ki vam je najbljižja.

 

  

PRIDOBIVANJE KODE 95*

(pogoj opravljena C ali D kategorija)

 

ČETRTEK

4. 2. 2016

začetek priprav za pridobitev kode 95

 

TOREK

9. 2. 2016

drugo predavanje za pridobivanje kode

 

ČETRTEK

11. 2. 2016

tretje  predavanje za pridobivanje kode

 

TOREK

16. 2. 2016

zadnje predavanje  za pridobivanje kode

 

ČETRTEK

18 2. 2016

**predviden termin izpita

 

 

(Predavanja se pričnejo ob zadostnem številu prijav, zaradi česar je obvezna prijava vsaj 3 dni pred izvedbo (SMS z imenom in priimkom na 041 341 072)) ali na miroslav.cresniksp@gmail.com

 

 

Prijave: 041 341 072 Miroslav Črešnik (SMS)