Pridobitev temeljne kvalifikacije (TK)


 

 

 

PRIDOBIVANJE KODE 95 – SEPTEMBER 2017

 

Začetek sreda 13.9.2017 ob 17.00 uri

Drugo predavanje v četrtek 14.9 ob 17.00 uri

Ostalo po dogovoru. 

Prijave so še možne.

 

Prijave: 041 341 072 Miroslav Črešnik (SMS)

Izvajalec vseh programov Miroslav Črešnik, predavatelj rednih usposabljanj poklicnih  voznikov (RU) ,   poučevanje cestnoprometnih predpisov (CPP),  priprave  za pridobitev  kode 95 (TPK),  trener varne vožnje in izvajalec skupinskih delavnic.

Zadnja sprememba – objava  6.9.2017
Prijave za pridobitev temeljne kvalifikacije zbiramo vsak dan na telefonsko številko 041-341-072 (Miroslav).

Pridobitev temeljne kvalifikacije za voznike tovornih vozil in avtobusov

Temeljna poklicna kvalifikacija za voznike v cestnem prometu nadomešča program Nacionalne poklicne kvalifikacije, ki je za voznike, ki opravljajo javne prevoze potnikov z vozili nad 9 sedežev, ukinjen z dnem 10.9.2008 in za voznike, ki opravljajo javne prevoze blaga z vozili nad 3.500 kgnajvečje dovoljene mase, z dnem 10.9.2009.

Pridobitev temeljne kvalifikacije (koda 95) se vpiše v vozniško dovoljenje ali na izkaznico o vozniških kvalifikacijah. Potrebujejo jo vsi poklicni vozniki, ki opravljajo javne komercialne prevoze potnikov z vozili nad 9 sedeži ter javne komercialne prevoze blaga z vozili nad3.500 kg največje dovoljene mase.

Postopek pridobitve temeljne kvalifikacije

Temeljne kvalifikacije lahko pridobite na tri načine:

A) Kandidat uspešno zaključi srednje poklicno izobraževanje za voznika vozil v cestnem prometu.

  • Izobraževalna organizacija mu poleg zaključnega spričevala izda še spričevalo o pridobljeni TK.B) Pospešeno pridobivanje temeljnih kvalifikacij:

  • v obliki obveznega tečaja, ki traja najmanj 140 ur,
  • kandidat z učiteljem vožnje opravi vsaj 10 ur individualne vožnje,
  • pisni izpit.C) Preizkus znanja:

  • praktični preizkus znanja, ki traja vsaj 2 uri,
  • teoretični preizkus znanja, ki traja 180 minut in je sestavljen iz dveh delov:
    • vprašanja, ki vključujejo več možnih odgovorov ter vprašanja, ki zahtevajo neposredni odgovor,
    • študija primera.

 Način pridobitve TK -temeljne kvalifikacije

 Za pridobitev temeljnih kvalifikacije sledi naslednji program:

1. Praktični preizkus znanja na tovornem vozilu ali avtobusu (odvisno od tega, za katero kategorijo kandidat pridobiva kodo 95); traja vsaj 2 šolski uri.

2. Priprave na izpit v obliki štiridnevnega predavanja (4 šolske ure v popoldanskem času), predelajo se vse teme po pravilniku; peti dan organiziramo dvourno ponavljanje, kjer še enkrat preletimo vse teme in smo na razpolago za vsa dodatna vprašanja.

3. Opravljanje pisnega izpita - kandidati imajo za reševanje na razpolago 180 minut časa; rezultati so znani še isti dan.

Po opravljenem izpitu kandidat prejme spričevalo, na osnovi katerega na katerikoli Upravni enoti vpiše kodo 95 za 5 let (od datuma opravljenega izpita). Veljavnost kode se podaljšuje s postopkom rednega usposabljanja.


Redno usposabljanje je sicer obvezno in ga morajo kandidati, ki so opravili prvi tečaj rednega usposabljanja, opravljati vsakih pet let v obsegu 35 ur, ali vsako leto v trajanju najmanj 7 ur. Usposabljanje morajo kandidati opraviti pred iztekom veljavnosti spričevala, ki potrjuje redno usposabljanje.

Za več informacij pokličite našo poslovalnico ki vam je najbljižja.