Izpit iz težke gradbene mehanizacije


Izpit za upravljavca TGM

Izpit za upravljavca težke gradbene mehanizacije lahko pridobi vsak, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

*polnoletnost,

*izpit B kategorije,

*zdravniški pregled,

Vsak udeleženec tečaja prejme gradivo za varno upravljanje TGM.
 
Usposobljenost se preverja teoretično s pisnim preizkusom in praktično na učnem poligonu. Po uspešno zaključenem tečaju je kandidat usposobljen za samostojno delo s strojem TGM in prejme potrdilo o opravljenem izpitu za varno upravljanje TGM. 

 

 TGM (tečaj težke gradbene mehanizacije )

Prijave zbiramo na 040-973-565 in 031 366 053.